Du er her

Daghjemmet Bonderosen

Daghjemmet Bonderosen er et daghjem for ældre hjemmeboende borgere med fysiske handicap. I pjecen nedenfor kan du læse mere om Bonderosen.

Pjece for daghjemmet Bonderosen:

Pjece vedr. Bonderosen

Sidst opdateret

23.10.2019